โตขึ้นจะเป็นเซียน https://wingoal.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=54 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TSI]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=54 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=54 Mon, 07 Feb 2011 23:29:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=52 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TSTH]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=52 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=52 Mon, 07 Feb 2011 23:28:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=50 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TTA]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=50 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=50 Mon, 07 Feb 2011 23:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=49 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TTCL]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=49 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=49 Mon, 07 Feb 2011 23:26:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=47 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TTL]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=47 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=47 Mon, 07 Feb 2011 23:25:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=45 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TTTM]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=45 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=45 Mon, 07 Feb 2011 23:24:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=44 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TTW]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=44 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=44 Mon, 07 Feb 2011 23:23:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=43 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TU-PF]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=43 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=43 Mon, 07 Feb 2011 23:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=42 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TUCC]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=42 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=42 Mon, 07 Feb 2011 23:22:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=41 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TUF]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=41 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=41 Mon, 07 Feb 2011 23:22:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=40 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TVI]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=40 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=40 Mon, 07 Feb 2011 23:22:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=37 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TWP]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=37 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=37 Mon, 07 Feb 2011 23:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=35 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TYCN]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=35 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=35 Mon, 07 Feb 2011 23:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=34 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[TYM]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=34 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=34 Mon, 07 Feb 2011 23:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=32 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UBIS]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=32 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=32 Mon, 07 Feb 2011 23:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=29 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UKEM]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=29 Mon, 07 Feb 2011 23:17:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=28 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UMI]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=28 Mon, 07 Feb 2011 23:16:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=27 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UMS]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=27 Mon, 07 Feb 2011 23:16:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=26 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UNIQ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=26 Mon, 07 Feb 2011 23:15:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=25 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UOBAPF]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=25 Mon, 07 Feb 2011 23:15:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=24 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UOBKH]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=24 Mon, 07 Feb 2011 23:14:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=23 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UP]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=23 Mon, 07 Feb 2011 23:14:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=22 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UPF]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=22 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=22 Mon, 07 Feb 2011 23:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=21 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UPOIC]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=21 Mon, 07 Feb 2011 23:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=20 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[URBNPF]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=20 Mon, 07 Feb 2011 23:12:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=19 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[US]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=19 Mon, 07 Feb 2011 23:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=18 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UST]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=18 Mon, 07 Feb 2011 23:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=15 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UV]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=15 Mon, 07 Feb 2011 23:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=14 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[UVAN]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=14 Mon, 07 Feb 2011 23:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=13 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[VARO]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=13 Mon, 07 Feb 2011 23:08:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=12 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[VIBHA]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=12 Mon, 07 Feb 2011 23:08:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=11 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[VNG]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=11 Mon, 07 Feb 2011 22:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=10 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[VNT]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=10 Mon, 07 Feb 2011 22:59:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=1 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[ZMICO]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=4&gblog=1 Mon, 07 Feb 2011 23:52:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=3&gblog=1 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[รับฟังความคิดของผู้อื่น เพื่อ ตกผลึก ความคิดของตนเอง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=3&gblog=1 Tue, 08 Feb 2011 0:11:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=09-02-2011&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=09-02-2011&group=2&gblog=6 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[กองกะต่างชาติร่วมทุบ แต่ Long ไป 4000]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=09-02-2011&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=09-02-2011&group=2&gblog=6 Wed, 09 Feb 2011 19:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างชาติขายแต่เปิด long]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=5 Tue, 08 Feb 2011 19:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=4 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ Set อาการไม่ดี ออกจากตลาดก่อน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=08-02-2011&group=2&gblog=4 Tue, 08 Feb 2011 13:37:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=2&gblog=3 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[กราฟยังดูดีน่าไปต่อ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=2&gblog=3 Mon, 07 Feb 2011 0:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=2 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[คาดการณ์วันประกาศงบและปันผล อาทิตย์หน้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=2 Sun, 06 Feb 2011 19:31:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=1 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[แนวโน้ม SET]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=06-02-2011&group=2&gblog=1 Sun, 06 Feb 2011 17:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=1&gblog=4 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[http://siamchart.com/]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=07-02-2011&group=1&gblog=4 Mon, 07 Feb 2011 23:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=05-02-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=05-02-2011&group=1&gblog=3 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองทำอะนะ วันจันทร์นี้ SET จะเป็นไง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=05-02-2011&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=05-02-2011&group=1&gblog=3 Sat, 05 Feb 2011 16:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=13-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=13-08-2010&group=1&gblog=1 https://wingoal.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=13-08-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wingoal&month=13-08-2010&group=1&gblog=1 Fri, 13 Aug 2010 18:43:04 +0700